fbpx
20 Ocak 2020
9 November 2021
26 Ağustos 2020
9 November 2021

01 Temmuz 2020

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ  01 TEMMUZ 2020

 

01 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Çelen Çağansoy (Üye)
5. Devran Öztunç (Üye)
6. Eliz Soyer (Üye)
7. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
8. Gülay Kaşer (Üye)
9. Hüseyin Kavaz (Üye)
10. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
11. Mehmet Manavoğlu (Üye)
12. Murat Kanatlı (Üye)
13. Oktay Çocuk (Üye)
14. Önder Ecesoy (Üye)
15. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
16. Öykü Akcan (Üye)
17. Özmen Birinci (Üye)
18. Safiye Özaltıner (Üye)
19. Salih Çeliker (Üye)
20. Levent Çıraklı (Üye)
21. Umut Öksüz (Üye)

 

 Toplantıya Katılmayanlar:

1. Alev Denizgil (İzinli)
2. Ayşe İpçiler (izinli)
3. Çilem Tüfekçi (İzinli)
4. Faiz Camgöz (Üye)

 

  Toplantı Sekreteri:Mustafa Korucu

M.K. NO.:

16/2020

Sn. Başkanın önerisiyle, aşağıdaki konuların gündemin birinci maddesine eklenmesine oybirliği ile;

a)       Birikmiş Kamu alacaklarının tahsiline ilişkin düzenlemenin onayı

b)      2020 mali Yılı ek bütçesinin onayı

M.K. NO.:

17/2020

Lefkoşa Belediye Meclisi, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle ekonomik kriz olduğunu göz önünde bulundurarak aşağıdaki kararın alınmasına oybirliği ile;

” 23 Mart 2020 tarihli ve 49 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 15/2020 sayılı Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş  Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme  Yasası’nın ‘Tahakkuk Etmiş ve Ödeme Süresi Geçmiş Vergi, Ceza, Gecikme Zammı ve Karşılıksız Çekler ile Diğer Kamu Alacaklarında Uzlaşma’ yan başlıklı 7.maddesinin 1,2,3,4,5,6 ve 7’nci fıkralarında belirtilen şartlar ve 15/2020 sayılı Yasa’nın bağlayıcı olan diğer maddeleri ve 31 Mart 2020 tarihli ve 55 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 33/2020 sayılı’İtirazlı Veya Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma Yolu ve Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen Veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’ ve 04 Mayıs 2020 tarihli ve 77 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 55/2020 sayılı ’İtirazlı Veya Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma Yolu İle Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen Veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname ’de yapılan değişiklikler de dikkate alınarak;  31 Aralık 2018 ve öncesi dönemlere ait olan Belediyemiz Alacakları ve Gecikme Zamlarının 15/2020 sayılı Yasa ,33/2020 ve 55/2020 Sayılı Yasa Gücünde Kararnameler tahtında tahsil edilmesine ve Lefkoşa Hemşehrilerinin konu hakkında Basın yoluyla bilgilendirilmesine”

 

 

 

M.K. NO.:

18/2020

Bütçe Komisyonunun  3/2020 sayılı kararı ile   2020 Mali yılı  Ek Bütçesinin, aşağıda belirtilen şekliyle onayına oy birliği ile;

Ahmet Bağzıbağlı ve Öykü Akcan çekimser oy kullanmıştır.

GELİRLER GİDERLER
MUH.KODU MİKTAR HESAP İSMİ       HESAP İSMİ
04.03.01.001 10.000.000,00 Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar 03.04.02.090 51.500,00 DiğerYasal Giderler
      04.06.01.001 759.785,67 TL Cinsi Uzun Vadeli Kredi Faiz Ödemeleri
      10.01.01.001 392.055,25 Borç Ödemeleri
      35.1.06.5.7.02 6.000.000,00 Açık Pazar Yapım Projesi
      01.03.02.001 800.000,00 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
      03.02.04.001 471.659,08 Yiyecek Alımları
      03.02.05.001 645.000,00 Giyecek Alımları
      03.02.06.002 620.000,00 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
      03.05.05.090 260.000,00 Diğer Kiralama Giderleri
           
10.000.000,00 10.000.000,00

 

B.K.NO:03/2020: 2020 Mali yılı Ek Bütçesi 10.000.000TL. olarak görüşülmüş ve bütçenin Belediye Meclisine aktarılmasına,

 

M.K. NO.:

19/2020

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 80(1)(A) maddesi uyarınca, Yasanın 1. Cetvel’in 4. Fıkrasına istinaden vergi mükelleflerinin Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmuş oldukları ve Gelir ve Vergi Dairesi tarafından onaylanan matrah üzerinden 2020 yılı meslek vergisinin tarh edilmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

20/2020

 

Kamu İhale Yasasının 12 (A) maddesi uyarınca oluşturulan İhale Değerlendirme Komisyonunda  görev yapan Faik Özkaynak emekliye ayrıldığından, aranan niteliklere haiz bir Belediye memuru için Sn.Başkan tarafından önerilen Şube Amiri Ziya Güvenir’in görev yapmasına oybirliği ile;
M.K. NO.:

21/2020

 

LTB’nin 28 Mayıs 2020 tarih ve  LTB.0.03-137 03-20 E.2640 sayılı yazısıyla AB Mali Yardım Programı kapsamında Hamitköy ve civarı Kanalizasyon Projesinin ihaleye çıkılarak uygulanması için onay verilmesine oybirliği ile ;
M.K. NO.:

22/2020

 

LTB’nin 18 Haziran 2020 tarih ve  LTB.0.03-137 03-20 E.3188 sayılı yazısıyla AB Mali Yardım Programı kapsamında Haspolat Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan atıksu ve çamurun yeniden kullanılması için ihaleleye çıkılmasına onay verilmesine oybirliği ile;

 

Mehmet Manavoğlu toplantıdan ayrılmıştır.

M.K. NO.:

23/2020

Dış İlişkiler Komisyonunun 1/2020, 2/2020, 3/2020,  4/2020 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

D.İ.K.K.No.:01/2020: Akhisar Belediyesi’nin 06 Şubat 2020 tarihli yazısı ile Lefkoşa Belediyesi ile kardeş şehir olma talebini bildirmiş ve Belediyeler  tarafından almış oldukları Meclis Kararını iletmişlerdir. Konu Dış İlişkişler Komisyonunda değerlendirilmiş ve Kardeş Şehir olma uygun bulunmuştur. Dış İlişkiler Biriminin temaslara devam etmesi ve protokol imzalanmasına yönelik yer ve tarih belirlenmesine oy birliği ile;

D.İ.K.K.No02/2020.: Muratpaşa Belediyesinden 15-18 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan “Old Town Festival”e (Kale İçi Festivali) gelen davet yazısı Komisyonda görüşüldü ve dört kişi ile katılınmasına, katılımcıların son bildirim tarihi olan 15 Mayıs 2020 tarihinden önce belirlenip bildirilmesine oy birliği ile;

D.İ.K.K.No03/2020.: İtalya , Bolanya Şehri Belediyesi ile kurulan karşılıklı ilişki neticesinde 10 Şubat tarih ve E.1102 sayılı yazı ile Bolanya Belediyesine Kardeş Şehir olma yönündeki yazı iletilmiştir. Komisyon, Sn. Başkan’ın Kardeş Şehir olma yönündeki protokol hazırlık ve çalışmalarının  tamamlanması sonrasında, Kardeş Şehir olma protokolünün imzalanması için tavsiye kararı alınmasına oy birlği ile;

D.İ.K.K.No04/2020.: Saraybosna Büyük Şehir Belediyesi ile kurulan ilişki neticesinde, 12 Aralık 2019 tarih ve E.8140 sayılı yazı ile işbirliği geliştirilmesi hakkında temas kurulmuştur . komisyon, temasların geliştirilmesi  yönünde Sn. Başkan’ın yetkili kılınmasına tavsiye kararı alınması oy birliği ile; Karar verilmiştir.

 

 

 

M.K. NO.:

24/2020

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 21/2019, 22/2019 sayılı kararlarının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile;

T.İ.K.T.K.K.No:21/2019: Park Bahçeler Sorumlusu Emine Özçınar “Ağaç Dikimi” bütçesi hakkında bilgi verdi. “Ağaç Dikimi” için ayrılan bütçenin hedef 40.000 fidan olduğunun, 2020 yılı için talep edilen bütçenin kadelendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

T.İ.K.T.K.K.No:22/2019: Feride Hikmet Sokakta meclis üyeleri tarafından yapılacak olan fidan dikimi, meclis üyeleri ödeneklerinden 150.-TL bağış yolu ile alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:

25/2020

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun   23/2019, 24/2019, 25/2019, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020  sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

 

T.İ.K.T.K.K.No:23/2019: 13 Kasım 2019 tarihli ve 4131 sayılı dilekçede Olive Boutique Cafe işletme önüne ve Kumsal Parkı Dereboyu tarafı önüne konulmak istenen “Food Truck” oy birliği ile uygun bulunmamıştır.

T.İ.K.T.K.K.No:24/2019: Halk Bankası tarafından talep edilen Ekin Adademir binası yanında Okmar Market önü ATM konması komisyon üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve  bölgede mevcut bulunan cepte ATM yerleri oluşması ile ilgili Projeler Şubesi tarafından çalışma yapılması ve buna göre uygun yer gösterilmesine oy birliği ile, Karar verilmiştir.

T.İ.K.T.K.K.No:25/2019: Yapılacak olan yeni BES binasının projesi görüşülmüş olup, konu projenin hayata geçirilebilmesi maksadıyla “Hukuk Şubesi” tarafından öncelikle protokol hazırlanarak bir sonraki toplantıya getirilmesine oy birliği ile; Karar verilmiştir

T.İ.K.T.K.K.No:03/2020: Komisyon aşağıdaki sokak isimlerinin verilmesine oy birliği ile; Karar verilmiştir.

a)       “Vedat Korur” sokak isminin “Gzt. Omaç Başat” sokağın güney paraleline verilmesi Dilekçe: 09 Aralık 2019 ve 4427 arşiv No’lu

b)       “Ergün Özyürek” sokak isminin “Sultan Lord” sokağın batı paraleline verilmesi Dilekçe: 06 Kasım 2019 ve 4023 arşiv no’lu

c)        “Fikri Kanlıçay” sokak isminin “Ulus Baker” sokağın kuzeyinde bulunan sokağa verilmesi Dilekçe: 24 Ocak 2020 tarihli ve 411 arşiv no’lu

T.İ.K.T.K.K.No:04/2020: 04 Aralık 2019 tarihli ve 4328 arşiv no’lu dilekçede “Mahmut Sokullu” tarafından kendi ikamet ettiği sokağa “Sokullu”  sokak isminin verilmesi talebi oybirliği ile red edilmiştir.

 

T.İ.K.T.K.K.No:05/2020: Kiosk Sabit Büfe Kiralama İhalesi görüşülmüş olup Mücahitler Parkındaki mevcut “Durak Büfe” kaldırılarak yerine konulacak Kiosk Sabit Büfenin “Anıtlar Yüksek Kurulu”ndan onay alarak konmasına oy birliği ile; Karar alınmıştır

 

T.İ.K.T.K.K.No:06/2020: Kiosk Sabit Büfe Kiralama İhale Çalışması görüşülmüş olup, Büfe önerilerinden Mücahitler Parkı hariç diğer büfeler için, Lefkoşa Türk Belediyesi fidanlık yanındaki arazide tüm büfelerin olabileceği şekilde otopark ve rekreasyon alanında olabileceği şekilde Projeler ve Park Bahçeler şubeleri tarafından çalışma yapılmasına oy birliği ile; Karar verilmiştir.

 

T.İ.K.T.K.K.No:07/2020: Ziraat Bankası tarafından talep edilen, Mehmet Akif Caddesinde bulunan ATM cihazının Bedrettin Demirel Caddesi Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği karşısına taşınması ve Şht. Kemal Ünal Caddesi Metropol karşısına yeni ATM cihazı konması oy birliği ile red edilmiştir.

T.İ.K.T.K.K.No:08/2020: Kiosk Sabit Büfelerle ilgili, fidanlık yanındaki arazi için sunulan proje uygun bulunmuş, olup ihaleye çıkılması için Pınar Özge, Park Bahçeler ve İşletmeler Şubesi tarafından gerekli çalışma yapılmasına oy birliği ile; Karar verilmiştir.

 

T.İ.K.T.K.K.No:09/2020: Kiosk Sabit Büfelerle ilgili Kumsal Parkı güney doğu girişi için Pınar Özge tarafından proje yapılmasına oy birliği ile; Karar verilmiştir.

 

T.İ.K.T.K.K.No:10/2020: Halk Bankasının Mustafa Ruso Caddesine, ATM cihazı konması talebine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

T.İ.K.T.K.K.No:11/2020: Halk Bankasının Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesine, ATM cihazı konması talebine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

T.İ.K.T.K.K.No:12/2020: Halk Bankasının Terminal alanına, ATM cihazı konması talebine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

  

M.K. NO.:

26/2020

 

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 13/2020 sayılı kararının onayına oy çokluğu ile;

Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

 

T.İ.K.T.K.K.No:13/2020: Maliye Şube Amiri Erol Beyit’in reklam ihalesinin %20 artırılması ile ilgili sunulan 1309 arşiv no’lu raporda, belirlenen yerler, komisyonda görüşülerek uygun bulunmuş olup, gereğinin yapılması için ilgili şubenin çalışma yapmasına oy birliği ile; 

Karar verilmiştir

 

M.K. NO.:

27/2020

Yol ve Trafik Komisyonunun 30/2019, 31/2019, 32/2029, 33/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

 

Y.T.K.K.No: 30/2019: Katin Başkanı Piyade Binbaşı Mustafa Körlerin 02.10.2019 tarih ve arşiv kayıtlı, arşiv sayısı 3611 olan evrak ile Şht. Ertuğrul Arif sokak üzerinde askeri alan içerisinde Güvenlik Kuvvetleri 1 Piyade alay Komutanlığına bağlı “ Genç Tepe” kantinin Şht. Asaf Cemal Sokağına bakan tarafına yapılması talep edilen çıkışın düzenlenmesine oy birliği ile;

 

Y.T.K.K.No: 31/2019: Kızılay Sokağın, Şht. Arif Salih Sokak girişinden, Kızılay Sokağı Abdi İpekçi Caddesine “Heybe” isimli restaurant yanından bağlayan ara yolu kapsayan güzergahta doğudan-batıya doğru tek yön ilerlemesine ve bu istikamette uygun alanlara araç park alanı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. (Abdi İpekçi Caddesini Kızılay Sokağa “ Heybe” isimli restaurant yanından başlayan yoldan sağa dönüşe kapatılması).

 

Y.T.K.K.No: 32/2019: Şirin Sokaktan, Mimar Vahip Caddesinden  çıkışların mecburi Kuzey-Güney istikameti olarak yapılmasına, sağa dönüşün yasaklanmasına, orta refüjün sağa çıkışları engelleyecek şekilde uzatılmasına oy birliği ile;

 

Y.T.K.K.No: 33/2019: Şht. Biray Mustafa Sokağın Batı-Doğu istikametine, Şht. Mustafa Süleyman Sokağın Doğu-Batı istikametine, Şht. Mehmet Hüseyin Redif Sokağın Batı-Doğu istikametine, Şht. Nurettin Halil Aza Sokağın ise Doğu-Batı istikametinde tek yol olarak kullanılmasına ve bu güzergahlarda bulunan uygun noktalara araç park alanı yaratılmasına oy birliği ile;Karar verilmiştir.

 

Y.T.K.K.No: 01/2020: Necati Taşkın İlkolulu’nun üzerinde bulunduğu Taşkınköy 4. Sokağın Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Türk Belediyesi Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesinin raporu doğrultusunda Fidan Sokağın sonundan, Taşkınköy 3.Sokağa kadar olan kısmının Doğu istikametinden , Batı istikametine doğru gidişine oy birliği ile;

 

Y.T.K.K.No: 02/2020: Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin okula geliş ve çıkışında Kocaman Sokağın tek yön olarak kullanılması talebi Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Türk Belediyesi Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi ekiplerince yapılan inceleme neticesinde bölgede Kocaman Sokağa ulaşımı sağlayacak alternatif güzergah olmaması nedeni ile oy birliği ile red edilmiştir.

 

Y.T.K.K.No: 03/2020: Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsizin MEB.0.00-379/02(379/02)-20/E.123 sayılı yazısında talep etmiş olduğu otobüs durağı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Türk Belediyesi Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi ekipleri tarafından yapılan inceleme neticesinde Kemal Aksay Caddesi üzerinde Karpaz Üniversitesi önünde buluna ceb’e durak yapılabileceği raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Y.T.K.K.No: 04/2020: 29 Kasım 2019/4286 sayılı Türk Bankası dilekçesinde belirtilen iki araçlık (Girne Caddesi Türk Bankası Genel Müdürlüğü Önünde) park alanı kamu alanları Kamuya aittir prensibinden yola çıkılarak oy birliği ile red edilmiştir.

 

Y.T.K.K.No: 05/2020: 04/1-2-19-43 sayı ve 31 Ekim 2019 tarihli Polis Genel Müdürü yazısında belirtilen Cemal Gürsel Caddesi üzerinde yapılması istenilen hız azaltıcı önlemlerin projelendirilip uygun bütçe bulunması halinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Y.T.K.K.No: 06/2020: Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’nun CMB0.00-183/12-20/E.4123 sayılı yazısında talep etmiş olduğu Zahra Sokak altındaki surlarda yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde, Zahra Sokağın araç trafiğine kapatılması ve burdaki trafiğin başka bir noktaya yönlendirilmesi talebi Lefkoşa Türk Belediyesi Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde verilen uygunluk raporu doğrultusunda oy birliği ile, kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

M.K. NO.:

28/2020

Yol ve Trafik Komisyonu ve Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun birlikte yapmış olduğu toplantıda 1/2010, 2/2020 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile; Karar verilmiştir.

 

T.İ.K.T.K.ve Y.T.K.K.No: 01/2020: Meclis Kararı 04/2020 no’lu ve T.İ.K.T Komisyonu 18/2019 no’lu kararın (b) bendindeki “Gzt.Özer Hatay” sokak isminin sehven “Ceylan” sokağın doğu paraleline verilmesine yazılmış olup “Ceyhan” sokağın doğu paraleline verilmesi olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

T.İ.K.T.K.ve Y.T.K.K.No: 02/2020: 13 Ocak 2020 tarihli ve 193 kayıt no’lu dilekçede talep edilen “Vienna Sausage” markalı büfelere yer gösterilmesi talebi, bu tür büfeleri konulabileceği uygun meydan ve benzeri alan bulunmadığı için talep oybirliği ile uygun bulunmamıştır.

 

Bilgilendirme: Engellemeyen Şehir Komisyonunun 1/2020 sayılı kararı hakkında Sn Başkan Meclisi bilgilendirmiştir.

E.Ş.K. NO.: 01/2019: LTB Engellemeyen Şehir Birimi Koordinatörü Sn. Çelen Çağansoy ve Birim yetkililerinin girişimleri neticesinde; Birime kayıtlı üyelerin ve Kadın Sığınma Evi’nde kalan sığınmacılara, verilecek hizmetlerden

 

–          “Özel Eğitim” konularında 80TL yerine %40 indirimle 48TL’ye

–          “Dil ve Konuşma Terapisi” konusunda 120TL yerine %40 indirimle 72TL’ye

–          “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” işlemlerinde 100TL yerine %30 indirimle 70.-TL’ye

Yaralandırılması konusunda “Mavi Okyanus Özel Eğitim Merkezi” ile varılan uzlaşının bir Protokol tahtında imzalanması konusunda oy birliği ile; tavsiye kararı alınmıştır.

 

 

Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonunun 128/2019, 129/2019, 130/2019, 131/2019, 132/2019, 133/2019, 134/2019, 135/2019, 136/2019, 137/2019, 138/2019, 139/2019, 140/2019, 141/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020 sayılı kararları hakkında Sn Başkan bilgilendirme yapmış ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

 

İ.D.K.NO.: 128/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 111/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Kadın Sığınma Evi İnşaat İşleri İhalesi için gelen 9 adet tekliften 7’si geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-       Avağİnşaat Şti. Ltd…………………………………3,133,461.00 TL + KDV

2-       Buldukmen Transport Ltd.……………….………..3,100,789.50 TL + KDV

3-       Kayas Construction Ltd………………….…………3,665,000.62 TL + KDV

4-       Cysings Construction Ltd……………….…………….3,097,977.00 TL + KDV

5-       Gülenay İnşaat Ltd……………………….…..…….3,150,000.00 TL + KDV

6-       Canilkan İnşaat Ltd…………………………………3,433,233.00 TL + KDV

7-       Arpalıklı Altyapı ve İnşaat Ltd………….…..…….3,429,084.64 TL + KDV

 

-Gersa Construction Ltd. ve Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şti Ltd’nin teklifleri ihale genel şartnamesi 10. maddesine göre talep edilen katalogların zamanında teslim edilmemesi sebebiyle geçersiz sayılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Dış Kaynaklı Projeler ve Emlak Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

 

 

 

 

 

Bilgilendirme: İ.D.K.NO.: 129/2019: Lokmacı Sınır Kapısı ve İplik Pazarı’nda bulunan tuvaletlerin kiracısı Öztürk &Çalıkuşu Temizlik Ltd.’nin direktörü Tahsin Çalıkuşu’nun 17 Aralık 2019 tarih ve 4523 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Öztürk &Çalıkuşu Temizlik Ltd.’nin Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi koşuluyla Leyla Duran ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin  1840 TL olmasınaancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 920 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Ocak 2020 – 31 Aralık  2020 tarihleri arasında geçerli 12 aylık olarak imzalanmasına oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 130/2019: Otobüs Terminali tuvaletleri kiracısı Leyla Duran’ın 17 Aralık 2019 tarih ve 4521 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Leyla Duran’ın dilekçede belirttiği üzere tuvaletlerin bayan bölümüne tüm masraflarını kendi karşılayacak şekilde engelli tuvaleti yapıp bitirdikten sonraki aydan başlamak üzere kira bedelinin 1400 TL olmasınaancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 700 TL olacak şekilde tahakkuk edilmesine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 131/2019: Metehan Sınır Kapısı’nda bulunan tuvaletler için Leyla Duran ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin  400 TL olmasınaancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 200 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Ocak 2020 – 31 Aralık  2020 tarihleri arasında geçerli 12 aylık olarak imzalanmasına oybirliği ile;Karar verilmiştir.

  

İ.D.K.NO.: 132/2019: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan 2020 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alım İhalesi için gelen 2 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-       Tamçağ Trading Ltd………………………………….439,500.00 TL+ KDV

2-       Cyprus Pest. Control Ltd……………………………..345,001.00 TL + KDV

 

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Halk Sağlığı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 133/2019: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan 2020 Yılı Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi için gelen tek  teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-       Envirotek Cyprus TradingLtd……………………….120,995.00 Euro + KDV

 

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Halk Sağlığı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 134/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 111/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Kadın Sığınma Evi İnşaat İşleri İhalesi Emlak ve Dış Kaynaklı Projeler Şubesi tarafından 26 Kasım 2019 taih ve 8342 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 3,100,789.50 TL + KDV karşılığında Buldukmen Transport Ltde verilmesine ve Belediye’nin 34-3-06-05-07-04 Sosyal Tesisler Kadın Sığınma Evi Projesi bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 135/2019: Şht. Önder İbrahim Sokak No: 12A kiracısı Mehmet Kaya’nın 09 Aralık 2019 tarih ve 4460 arşiv no’lu isim değişikliği ile ilgili dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, 124/2019 sayılı İhale Değerlendirme Komisyonu kararının iptaline ve kiracı isminin Güvercin & Kaya Tic. Ltd ve Mehmet Kaya olarak düzeltilmesine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 136/2019: Uray Sokak No:4 (Belediye Pazarı Girişi Yan tarafı ) kiracısı Türk Bankası’nın 20 Aralık 2019 tarih ve 4595 arşiv no’lu kira artışı ile ilgili dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup,talebin reddine oybirliği ile:

 

İ.D.K.NO.: 137/2019: Kumsal Parkı büfesi kiracısı Mert Mevlüt’ün 02 Aralık 2019 tarih ve 4302 arşiv no’lu belirlenen kiraya olan itiraz dilekçesine istinaden kendisi toplantıya çağırılıp görüşülmüş ve 115/219 sayılı karar ile belirlenen kira bedelinin düzeltilerek 01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 ve 01 Ekim 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 910 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 455 TL olacak şekilde ve 01 Nisan 2020 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında 2500 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 1250 TL olacak şekilde sözleşmesinin hazırlanmasına oybirliği ile;

 

 

   

Bilgilendirme: İ.D.K.NO.: 138/2019: K. Kaymaklı Barış Manço Parkı büfesi kiracısı Erkan Coşkuner’in 03 Aralık 2019 tarih ve 4319 arşiv no’lu belirlenen kiraya olan itiraz dilekçesine istinaden kendisi toplantıya çağırılıp görüşülmüş ve talebin reddine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 139/2019: Çağlayan Parkı büfesi kiracısı Şerife Akman’ın 16 Aralık 2019 tarih ve 4522 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, kiracıya tahliye ve alacak davası açılacak olması sebebiyle talebin reddine oybirliği ile;Karar verilmiştir.

 

İ.D.K.NO.: 140/2019: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan 2020 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alım İhalesi Halk Sağlığı Şubesi tarafından 27 Aralık 2019 tarih 8394 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 345,001.00 TL + KDV karşılığında Cyprus Pest. Control Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 03-05-01-04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 141/2019: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan 2020 Yılı Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi Halk Sağlığı Şubesi tarafından 27 Aralık 2019 tarih 8394 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin tek teklif gelmesi sebebiyle firma ile yapılan pazarlık neticesinde 120,990.00 Euro + KDV karşılığında Envirotek Cyprus Trading Ltd’e verilmesine ve Belediye’nin 03-02-06-02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;Karar verilmiştir.

 

İ.D.K.NO.: 01/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Peyzaj Bakım İşleri İhalesi için gelen 2 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-                              Greensense Landscape Ltd…………..…….756.000,00 TL + KDV

2-                              Hassa Ltd…………………………………..726.000,00 TL + KDV

 

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;Karar verilmiştir

 

İ.D.K.NO.: 02/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Mezbaha İşletme Devri İhalesi’ne teklif gelmemesi sebebiyle ihalenin iptaline oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 03/2020: Belediye İradesi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Peyzaj Bakım İşleri İhalesi, Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından 28 Ocak 2020 tarih ve 680 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 756.000,00 TL + KDV karşılığında Greensense Landscape Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 17/1 Proje 06-05-07-90 Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Park Bahçe Yapım ve Tamir Bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;Karar verilmiştir.

 

İ.D.K.NO.: 04/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon Modülü Yazılım İhalesi için tek teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-       Birnet Tic. Ltd…………………………………..16,000.00 USD + KDV

 

İhalenin 16,000.00 USD + KDV karşılığında Birnet Tic. Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 20-6-3-1-1 Bilgisayar Yazılımı Alımları Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliğ ile;

 

 

İ.D.K.NO.: 05/2020: Belediye Pazarı No: 61 kiracısı K. Simavi Aşık’ın 04 Şubat 2020 tarih ve 636 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, 2019 Aralık ayı kirasının ödenmeme sebebinin Türk Bankası’nın Belediye Pazarı Şubesi’nden kaynaklandığı tespit edilmiş ve söz konusu kiranın 15 günlük lütuf süresi içerisindeki miktar olarak ödenmesine oybirliği ile;Karar verilmiştir.

 

İ.D.K.NO.: 06/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan 6 Adet Seyyar Büfe Kiralama İhalesi için gelen 3 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-       İnayet Sirman…………….Kemal Aşık Caddesi ……………………600 TL

2-       Fatma İpek……………….Lokmacı Meydanı……………………….650 TL

3-       Tahir Kesicisoy….……….Lomacı Meydanı………………………..750 TL

 

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

 

 

 

Bilgilendirme: İ.D.K.NO.: 07/2020: Otobüs Terminali Merdiven Altı’ndaki Büfe ve Terminal İçi No: 14’teki depo kiracısı Emrah Kanal’ın 17 Şubat 2020 tarih ve 821 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Emrah Kanal’ın Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve her iki dükkan için de kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Selma Gözübüyük ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin Otobüs Terminali Merdiven Altı’ndaki büfe için 1200 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 600 TL ve Terminal İçi No: 14’teki depo için kira bedelinin 800 TL olmasına ancak 15 günlük 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 400 TL olacak şekilde sözleşmesinin 01 Mart 2020 – 31 Aralı 2020 tarihleri arasında geçerli 10 aylık olarak imzalanmasına ve kararın Selma Gözübüyük’ün sözleşme imzaladıktan sonra depozito miktarı olan Büfe için 1200 TL ve depo için 800 TL olmak üzere toplam 2000 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 08/2020: İnönü Meydanı No: 11 ve İnönü Meydanı Tuvaletleri kiracısı Ezel Demir’in 18 Şubat 2020 tarih ve 847 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, 2020 Şubat ayıb kiralarının 15 günlük lütuf süresi içerisindeki miktar olarak ödenmesine oybirliği ile;Karar verilmiştir.

 

 

İ.D.K.NO.: 09/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Belediye Pazarı Dükkan No:1 Kiralama İhalesi için gelen 2 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-       Mustafa Özdoğan…………………………………. ….……………850 TL

2-       Dünya Varavir…………………….…………………………………1000 TL

 

Teklifleri değerlendiren Komisyonumuz en yüksek teklifi veren Dünya Varavir ile 28 Şubat 2020 Cuma günü imzalanmak üzere sözleşme yapılmasına; kira bedelinin 2000 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 1000 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Nisan 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 9 aylık olarak hazırlanmasına oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 10/2020: Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin 3 noktaya ATM kurulumu ile ilgili talebi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, talep edilen bölgelerden Gazeteci Kemal Aşık Caddesi Otobüs Terminali’nin Güneydoğusu için kira bedelinin 6000 TL olmasına  ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 3000 TL olacak şekilde, Şht. Mustafa Ruso Caddesi No:166’da bulunan mevcut Ziraat ATM’nin karşısı için  kira bedelinin 5000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2500 TL olacak şekilde ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karşısı otobüs durağı yanı için kira bedelinin 5000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2500 TL olacak şekilde 28 Şubat 2020 Cuma günü imzalanmak üzere ATM kurulumuna izin verilmesine  ve her üç bölge içine kurulacak ATM’lerin sözleşmelerinin 01 Nisan 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 9 aylık olarak hazırlanmasına oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 11/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan 6 Adet Seyyar Büfe Kiralama İhalesi İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalede Güzergah Listesi’nde bulunan Lokmacı Meydanı için   Tahir Kesicisoy ile 28 Şubat 2020 Cuma günü imzalanmak üzere sözleşme yapılmasına; kira bedelinin 1500 TLolmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 750 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Nisan 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 9 aylık olarak hazırlanmasına oybirliği ile;Karar verilmiştir.

 

İ.D.K.NO.: 12/2020: İhale Değerlendirme Komisyonu, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin gelen talebi incelemiş olup Korona Virüs yasaklarından dolayı kurulum ekibinin Türkiye’den gelememesi ve ilgili 3 Atm in şuan kurulamayacağından dolayı; 27 Şubat 2020 tarih ve 10/2020 sayılı kararının iptaline oybirliği ile,

 

İ.D.K.NO.: 13/2020: 28 Şubat 2020 tarih ve 09/2020 sayılı İhale Değerlendirme Komisyonu Kararı ile sözleşme yapılması kararı alınan Belediye Pazarı No:1 kiracısı Dünya Varavir’in 5 Mayıs 2020 tarih ve 1296 arşiv sayılı dilekcesi incelenmiş olup, sözleşmenin Altınsarmaşık Gıda Ltd. adına yapılmasına dükkanın kullanım amacının Aktar ve Şifalı Bitkiler satışı olarak değiştirilmesine, kira bedelinin 2000 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 1000 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Haziran 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 7 aylık olarak hazırlanmasına oybirliği ile;

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilgilendirme: İ.D.K.NO.: 14/2020: Mehmet Akif Caddesi Orman Dairesi Fidanlığı önünde bulunan Atm kurulumuna uygun alanda kiracımız olarak bulunan Kıbrıs Kapitalbank Ltd.’in korona virüsünden kaynaklanan gecikmelerden dolayı  Mart ve Nisan ayı kiralarının 15 günlük lütuf süresi içerisindeki miktar olarak ödenmesine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 15/2020: Türk Bankası Ltd.’nin 12 Mayıs 2020 tarih ve 1341 arşiv sayılı dilekcesini inceleyen komisyonumuz, Feride Hikmet Sokak ile Şht. Murat Şen Sokak’ın kesişiminde bulunan Belediyemize ait otopark içerisine daha önce Atm kurulan şuan boş olan noktaya Atm kurulumu talebini uygun bulmuştur. Atm kurulumuna uygun olan ilgili nokta için kira bedelinin 5500 TL olmasına  ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2750 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli 18 aylık olarak hazırlanmasına oybirliği ile;Karar verilmiştir.

 

İ.D.K.NO.: 16/2020: İhale Değerlendirme Komisyonu, Korona Virüs yasaklarından dolayı kapalı olan Belediyemize ait taşınmaz mal kiracılarından( Banka Atm’leri hariç) Nisan, Mayıs, Haziran 2020 kiralarının alınmamasına oybirliği ile,

 

İ.D.K.NO.: 17/2020: İnönü Meydanı No:5 adresindeki büfenin kiracısı Mehmet Kemal Yücedal’ın  29 Mayıs 2020 tarih ve 1526 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Mehmet Kemal Yücedal’ın Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve dükkan için de kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Erdoğan Uyanık ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 1200 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 600 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli 18 aylık olarak hazırlanmasına ve kararın Erdoğan Uyanık’ın sözleşme imzaladıktan sonra depozito miktarı olan 1200 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;Karar Verilmiştir.

 

İ.D.K.NO.: 18/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Third Party – Kasko Sigortası ile Yangın ve Kaza Sigortası İhalesi için gelen 3 adet teklif geçerli olup teklif atan firmalar aşağıdaki gibidir.

1-       Commercial Insurance Ltd.

2-       Kıbrıs Kapital Insurance Ltd.

3-       Güven Sigorta

 

Tekliflerin değerlendirilip fiyatlandırılması ve rapor hazırlayıp Komisyon’a sunması için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

İ.D.K.NO.: 19/2020: İnönü Meydanı No:7 ve 8  adresindeki büfenin kiracısı Radife Niyaz’ın 12 Haziran 2020 tarih ve 1704 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Radife Niyaz’ın Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve her iki dükkan için de kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını (13000 TL) Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Ayer Özoktay ile sözleşme yapılmasına, No:7 için kira bedelinin 1300 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 650 TL, No:8 için için kira bedelinin 1500 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 750 TL  olacak şekilde her iki dükkan için sözleşmenin 01 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli 18 aylık olarak hazırlanmasına ve kararın Ayer Özoktay’ın sözleşme imzaladıktan sonra depozito miktarı olan 2800 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;Karar Verilmiştir.

 

İ.D.K.NO.: 20/2020: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Third Party – Kasko Sigortası ile Yangın ve Kaza Sigortası İhalesi İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından 22 Haziran 2020 tarih ve 3276 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 211.825,99 TL karşılığında Kıbrıs Kapital Insurance Ltd.’e  verilmesine oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

  

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

   

Devran Öztunç

(Üye)

 

Ender Denktaş Vangöl

(Üye)

 

   

Eliz Soyer

 (Üye)

 

 

Gülay Kaşer

 (Üye)

 

 

   

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

 

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

 

 

 

 

 

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

 

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

 

 

 

Oktay Çocuk

(Üye)

 

Önder Ecesoy

(Üye)

 

 

 

 

 

Özmen Birinci

 (Üye)

 

 

Öykü Akcan

(Üye)

 

 

 

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

 

 

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

 

 

 

Umut Öksüz

(Üye)

 

 

Levent Çıraklı

(Üye)

 

   

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag